Gatelag

Vi i IL Sandviken Toppfotball ønsker å ta et stort samfunnsansvar, vi har et eget Gatelag. Vi er den første Toppserieklubben i Norge som har dette unike konseptet. IL Sandviken har en lang tradisjon for å tilrettelegge for fotballaktivitet for jenter. Vi har vårt flaggskip i Toppserielaget vårt. Vi ønsker også å videreutvikle Gatelaget. Som en institusjon på kvinnesiden i norsk toppfotball, ønsker vi å ha fokus på jenter/kvinner som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus. Vi ønsker å være en trygg møteplass for de som trenger det mest, som vil ta del av et større fellesskap, spille fotball og ta et skritt i riktig retning.

Vi er organisert under Fotballstiftelsen, et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen ligger til grunn at Gatelagene skal være et lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta.

Fotballstiftelsens visjon er:

Et bedre liv med flere dager uten rus

– gjennom fotball, felleskap og glede

 

Våre verdier i IL Sandviken Toppfotball:

Kjerneverdiene våre sier noe om hvordan vi som klubb og organisasjon fremstår i alle sammenhenger. Alle fra styret, administrasjon, trenere, lagledere og spillere kjenner våre kjerneverdier og følger disse som retningslinjer for klubben. Kjerneverdiene er for oss en selvfølge, og gjennomsyrer klubbens kultur i ett og alt av prioriteringer mot målene vi har. Les mer her

Inkluderende – Ambisiøs – Utviklende

Hvem kan være med på Gatelaget?

Du må være over 18 år.

Du har eller har hatt utfordringer knyttet til rus.

Du må stille nøktern på trening.

Du respekter våre regler.

Det er ingen krav om at du skal ha fotball kunnskaper.

 

Dette kan Gatelaget Sandviken tilby:

Fellesskap. Være del av en klubb hvor vi tar vare på hverandre og viser respekt.

Utvikling og mestring. Vi ønsker å ta steg sammen med dere.

Trening 2 dager i uken med en av våre Toppseriespillere.

Frokost og lunsj i forbindelse med alle treninger.

Trening hele året gjennom.

Treningsutstyr.

Fotballsko til utlån.

Vi vil ha treninger mandag og torsdag hele året, 10.30. – 13.30.

Oppmøte på Stemmemyren i Tribunebygget ved hovedbanen kl. 9.30 hvor vi spiser frokost før vi går i gang med trening. Etter trening ønsker vi at alle skal dusje. Vi har håndkle og hygiene artikler. Ta med byttetøy! Vi avslutter dagen med lunsj og sosial samling til kl. 13.

Gi gjerne beskjed om at du kommer, slik at vi kan ta deg imot på en god måte. Ta gjerne med deg en du stoler på i oppstarten, det kan være trygt og godt. Vær forberedt på at det ikke nødvendigvis er så mange spillere i oppstarten, det tar tid å bygge lag. Vi skal likevel gjøre vårt for at dere som kommer skal ha en fin og innholdsrik dag på Stemmemyren.

Har du/dere spørsmål? Ta kontakt med Linn-Marie Knudsen tlf: 93493058 eller på mail linnmarie@sandvikentoppfotball.no

Vel møtt!