Talentutvikling i Sandviken

IL Sandviken Toppfotball har tatt en lederrolle i talentutviklingen på Kvinnesiden i fotball her i Hordaland / Sogn & Fjordane. Vi skal gjennom «Toppfotballsamarbeid Vest» bidra i kraft av å være toppklubb, til at det yngler rundt oss, og at 1000vis av fotballjenter i Hordaland og Sogn & Fjordane får glede og nytte av kunnskapen vi besitter. Prosjektet besørger at jenter i alder 12-19 år får like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har i dag. Alle tiltak spillerne deltar på er gratis.

IL Sandviken Toppfotball og NFF Hordaland har en samarbeidsavtale som er viktig for regionen. Les om den her.

Hele trenerteamet vårt er involvert, kretsen er med, så kvaliteten i det arbeidet vi gjør er av ypperste kvalitet til enhver tid.

Vi jobber altså med det utgangspunktet at de aller største talentene kan være i egen klubb lengst mulig, få spesialtilpasset treningsopplegg og kamparena, og så kommer de til oss på Stemmemyren når de er god nok og gammel nok. Det å hente fra andre klubber 14/15 åringer som er veldig talentfulle i håp og tro om at de kan bli god nok, er ikke en vei vi ønsker å gå. Fotballens kjerneverdier omhandler trygghet og trivsel. Lar vi spillerne være i sitt lokalmiljø, unngå unødig reisebelastning til/fra treninger, men at vi som toppklubb heller er ute og jobber i klubbene, inviterer til hospitering, er vi trygge på er en suksessformell for spilleren selv, foreldre og involverte klubber.

Noe kontroll ønsker vi likevel å ha på morgendagens spillere. Vi inviterer til treninger gjennom Sandviken akademiene. Disse er som sagt gratis for spillerne å delta på, og her jobbes etter vår sportsplan. Spilleren i fokus!! Alltid!