Talentutvikling i Sandviken

IL Sandviken Toppfotball har tatt en lederrolle i talentutviklingen på Kvinnesiden i fotball her i Hordaland / Sogn & Fjordane. Vi skal gjennom «Toppfotballsamarbeid Vest» bidra i kraft av å være toppklubb, til at det yngler rundt oss, og at 1000vis av fotballjenter i Hordaland og Sogn & Fjordane får glede og nytte av kunnskapen vi besitter. Prosjektet besørger at jenter i alder 12-19 år får like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har i dag. Alle tiltak spillerne deltar på er gratis.

IL Sandviken Toppfotball og NFF Hordaland har en samarbeidsavtale som er viktig for regionen.

Thomas Lyngbø, Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / Cop 200

Hele trenerteamet vårt er involvert, kretsen er med, så kvaliteten i det arbeidet vi gjør er av ypperste kvalitet til enhver tid.

Vi jobber altså med det utgangspunktet at de aller største talentene kan være i egen klubb lengst mulig, få spesialtilpasset treningsopplegg og kamparena, og så kommer de til oss på Stemmemyren når de er god nok og gammel nok. Det å hente fra andre klubber 14/15 åringer som er veldig talentfulle i håp og tro om at de kan bli god nok, er ikke en vei vi ønsker å gå. Fotballens kjerneverdier omhandler trygghet og trivsel. Lar vi spillerne være i sitt lokalmiljø, unngå unødig reisebelastning til/fra treninger, men at vi som toppklubb heller er ute og jobber i klubbene, inviterer til hospitering, er vi trygge på er en suksessformell for spilleren selv, foreldre og involverte klubber.

Noe kontroll ønsker vi likevel å ha på morgendagens spillere. Vi inviterer til treninger gjennom Sandviken akademiene. Disse er som sagt gratis for spillerne å delta på, og her jobbes etter vår sportsplan. Spilleren i fokus!! Alltid!