Toppfotballsamarbeid Vest

Toppfotballsamarbeid Vest

IL SANDVIKEN TOPPFOTBALL SKAL VÆRE LEDENDE INNEN TALENTUTVIKLING PÅ KVINNESIDEN, OG FORTSETTER ARBEIDET MED Å VÆRE ET KRAFTSENTER FOR SPILLER-, TRENER – OG KLUBBUTVIKLING VIDERE.

Hver dag jobber vi gjennom prosjektet «TOPPFOTBALLSAMARBEID VEST», for at jenter skal få like utviklingsmuligheter i fotballen som det gutter har.

Vi skal gjennom kraft av å være toppklubb, bidra til at det yngler rundt oss, og at 1000vis av fotballjenter på Vestlandet får glede og nytte av kunnskapen vi besitter.

Vi har glade for at næringslivet er med oss i dette viktige samfunnsprosjektet; Sparebanken Vest, Lerøy og Coop som de største. Vi ønsker å knytte til å flere offensive bedrifter som deler visjonen og målsetningene våre. Klikk her for mer informasjon.

Dette gjør at ALT av samlinger er GRATIS

Vi har som mål å bl.a.:

  • Hindre frafall i fra 16-19 års alderen av, og med det bidra til at jenter spiller fotball lengre, og med det øke snittalderen i Toppserien/seniorfotballen.
  • Styrke skjøre klubbmiljøer på leder- og trenersiden gjennom kompetansebygging og aktiv part i oppfølgingsarbeidet.
  • Klubbene får adgang til vårt kompetansemiljø på leder-, trener- og spillerutvikling
  • Klubbene vi samarbeider med må selv gjøre en satsing på kvinnefotball, og krav er satt.
  • Styrke spillerutvikling
  • Dyrke frem enerne – eierskap til egen utvikling

 

IL Sandviken Toppfotball og NFF Hordaland har en samarbeidsavtale som er viktig for regionen. Hele trenerteamet vårt er involvert, kretsen er med, så kvaliteten i det arbeidet vi gjør er av ypperste kvalitet til enhver tid.

Vi jobber altså med det utgangspunktet at de aller største talentene kan være i egen klubb lengst mulig, få spesialtilpasset treningsopplegg og kamparena, og så kommer de til oss på Stemmemyren når de er god nok og gammel nok. Det å hente fra andre klubber 14/15 åringer som er veldig talentfulle i håp og tro om at de kan bli god nok, er ikke en vei vi ønsker å gå. Fotballens kjerneverdier omhandler trygghet og trivsel. Lar vi spillerne være i sitt lokalmiljø, unngå unødig reisebelastning til/fra treninger, men at vi som toppklubb heller er ute og jobber i klubbene, inviterer til hospitering, er vi trygge på er en suksessformel for spilleren selv, foreldre og involverte klubber.

Noe kontroll ønsker vi likevel å ha på morgendagens spillere. Vi inviterer til treninger gjennom Sandviken akademiene. Disse er som nevnt over gratis for spillerne å delta på, og her jobbes etter vår sportsplan. Spilleren i fokus!! Alltid!

«Grunnmuren» i prosjektet, er AKADEMIET. Dette Akademiet består av 3 ulike nivå.

ELITEAKADEMI – «De neste beste». Dette er de fremste lokale spillerne, som samles til jevnlige samlinger på Stemmemyren, med trenere fra Toppserielaget. Fra denne gruppen hospiteres det inn til vårt A-lag i trening og kamp.
LERØY UTVIKLINGSAKADEMI – «De neste beste». Dette er en gruppe spillere i alderen 2005-2007 som består av spillere fra samarbeidsklubber + noen inviterte med potensiale, men minst like viktig, en indre motivasjon og driv. Denne gruppen samles jevnlig på Stemmemyren, med trenere fra Toppserielaget, pluss inviterte gjestetrenere fra samarbeidsklubbene. Fra denne gruppen hospiteres det inn til Eliteakademiet.
COOP REKRUTTAKADEMI – På dette nivået foregår alle samlinger ute hos samarbeidsklubbene, og ALLE spillerne er velkommen, uansett ferdighetsnivå.