Rutiner for varsling!!

IL SANDVIKEN TOPPFOTBALL
PROSEDYRE VED TRAKASSERING, MOBBING OG UØNSKET OPPMERKSOMHET

Seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing og annen form for uønsket oppmerksomhet er totalt uforenlig med idrettens verdier, så også for oss i IL Sandviken Toppfotball. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse, forståelse og å skape en erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i klubben skal jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære. Hver og en må respektere utøvernes, ansattes og frivillige arbeidere sine personlige grenser og aldri overskride disse. Klikk på linken under for mer info:

Prosedyre ved trakassering, mobbing og uønsket oppmerksomhet – ILST