Visjon, misjon og verdier


Våre verdier:  
I – Inkluderende //  L – Lagånd  //  S – Samhold

Kjerneverdiene våre sier noe om hvordan vi som klubb og organisasjon fremstår i alle sammenhenger. Alle fra styret, administrasjon, trenere, lagledere og spillere kjenner våre kjerneverdier og følger disse som retningslinjer for klubben. Kjerneverdiene er for oss en selvfølge, og gjennomsyrer klubbens kultur i ett og alt av prioriteringer mot målene vi har.


Visjon:  «Fotballunderholdning for hele familien»

Vi skal være Bergens beste fotballag og være i Norgestoppen hvert eneste år. Vi ønsker å fremstå så spennende og underholdene på kampdager, at vi fyller Stemmemyren, så nye generasjoner spillere drømmer om å kle seg i hvitt og rødt og kjempe for Sandviken Toppfotball. De fleste av våre spillere er lokale, og viser dermed at veien frem som toppseriespiller er mulig om en trener og drømmer hardt nok.

Misjon «Være Bergens beste fotballag og utvikle morgendagens spillere til toppfotballen»

Vi skal være klubben de beste regionale spillerne søker til, fordi vi tar spillerutvikling på alvor ved å veilede fremadstormende spillere til å nå sine mål. Dette skal vi gjøre med profesjonalitet og kvalitet i samarbeid med spillere, foreldre, klubber og krets. Kjerneverdiene våre sørger for at alle føler seg ansvarlig og forpliktet til å jobbe for klubbens beste, og vi blir respektert for dette, på samme måte som vi respekterer våre motstandere både på og utenfor banen. Det er en ære å spille for Sandviken Toppfotball og alle bidrar til å skape en prestasjonskultur en toppklubb verdig. Hver og en skal alltid være den beste versjonen av seg selv når en representerer klubben. Sandviken Toppfotball har en stolt historie gjennom årtier og sammen skal vi skrive nye kapitler.