Toppfotballsamarbeid Vest

IL SANDVIKEN TOPPFOTBALL GJØR EN HISTORISK SATSTING PÅ KVINNEFOTBALL, VED Å BYGGE ET KRAFTSENTER FOR SPILLER-, TRENER – OG KLUBBUTVIKLING. VI HAR ETABLERT «TOPPFOTBALLSAMARBEID VEST» Les mer på våre hjemmesider.

IL Sandviken Toppfotball ønsker å ta en lederrolle i talentutviklingen på Kvinnesiden i fotball her i Hordaland / Sogn & Fjordane, samt bidra til å styrke klubbmiljøene på trener- og ledersiden. Vi skal gjennom «Toppfotballsamarbeid Vest» bidra i kraft av å være toppklubb, til at det yngler rundt oss, og at 1000vis av fotballjenter i Hordaland og Sogn & Fjordane får glede og nytte av kunnskapen vi besitter.

Prosjektet besørger at jenter i alder 12-19 år får like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har i dag.

Samarbeidspartner Samfunn

Vi har glade for at næringslivet er med oss i dette viktige samfunnsprosjektet; Sparebanken Vest, Frydenbø og Lerøy som de største. Vi ønsker å knytte til å flere offensive bedrifter som deler visjonen og målsetningene våre. Klikk her for mer informasjon.