Utviklingsakademiet

  • Nytt av året er at utvalgte spillere fra denne gruppen får tilbud om ukentlige morgenøkter på Stemmemyren. Det betyr at noen får fritak for undervisning i noen timer.  Slik går vi aktivt inn og skaper vi en «profesjonell» hverdag for flere enn våre egne jenter, med hyppigere påvirkning fra vår side
  • Hver økt avsluttes med frokost/lunsj.

Her deltar spillere født i 2005-2008. Spillere er på kretsnivå.

Med ferdigheter i bunn og ikke minst en indre driv, så danner disse en fin gruppe med spillere som får ekstraøkter sesongen gjennom, på Stemmemyren, ledet av trenere fra Toppserielaget, samt inviterte gjestetrenere fra samarbeidsklubbene. Med å hente inn flinke trenere fra klubbene rundt oss, sørger vi får at flere får et forhold til utviklingsarbeidet vårt. I tillegg skapes det referanser på hvordan vår treningsmetodikk og spillmodell er, og hvordan planleggingsarbeidet inn mot økter skjer på vårt nivå. Slik får vi fremmet både spillerutvikling og trenerutvikling på en gang!

Alle samlinger jobber med utgangspunkt i spillmodellen til Toppserielaget.
Samlingene blir ledet av trenere fra Toppserielaget.

Fra denne gruppen hospiteres det opp til Eliteakademiet.