ELITEAKADEMIET

ELITEAKADEMIET

Klubbens eldste Akademi, bestående av «de neste» beste. Dette er enerne i klubbene lokalt som vi i Sandviken Toppfotball mener har et potensiale om å nå Toppfotballen. Derfor ønsker vi å kunne påvirke de, uten å måtte hente de til oss før de er klare for å ta steget.
Tilbudet disse spillerne får er firedelt:

  • Vi har treninger sammen med NTG
  • Fra denne gruppen hospiteres det inn til Toppserielaget, både i trening, og når det skal spilles internkamper
  • Nytt av året er at utvalgte spillere fra denne gruppen får tilbud om ukentlige morgenøkter på Stemmemyren. Det betyr at noen får fritak for undervisning i noen timer, noen starter senere på jobb disse dagene, mens andre rett og slett har kun fotballen å tenke på. Slik går vi aktivt inn og skaper vi en «profesjonell» hverdag for flere enn våre egne jenter, med hyppigere påvirkning fra vår side
  • Hver økt avsluttes med frokost/lunsj.

Noe som også er nytt av året, er at alle spillerne på Eliteakademiet også vil bli innlosjert i en gruppe på Xps, «Akademiet». Slik vil vi kunne kontrollere disse på en helt annen måte enn tidligere, hvor de melder inn all trening og ikke minst belastning på lik linje med våre A-spillere etter hver økt.

Ser en at en har for mye eller for lite belastning over en periode, så skal vi kunne gå i dialog med klubb og påvirke slik at hverdagen for alle spillerne på Eliteakademiet blir best mulig. Her blir hver økt lagt ut i kalenderen, slik at trenerne til disse spillerne også kan følge med og plukke øvelser hvis de ønsker det.

Hver økt planlegges i Xps, med øvelser fra vår øvelsesbank, ut ifra vår spillmodell.

Til nå har 4 spillere tatt steget fra Eliteakademiet til IL Sandviken Toppfotball