Samarbeidsavtale NFF Hordaland

 

NFF Hordaland (NFFH) og IL Sandviken Toppfotball (ILST) fortsetter det gode samarbeidet i forbindelse med spiller- og trenerutvikling også i 2021.
NFFH og ILST ønsker å legge til rette for et tett og tydelig samarbeid slik at krets, toppklubb og lokale utviklingsklubber kan fortsette sitt gode arbeid og utfylle hverandre enda bedre. Det er et ønske om at dagens modell i enda større grad skal bidra til heving av kompetansen i utviklingsklubbene. 

– Vi er overbevist om at avtalen vil bidra til et styrket samarbeid mellom utviklingsklubber, toppklubb og krets, sier KA spillerutvikling Magnus Johansson i NFFH.

Med denne avtalen ser vi store muligheter for å kunne løfte arbeidet inn mot de lokale spillerne og trenerne enda mer, og dermed legge forutsetningene til rette for stor utvikling i årene som kommer, sier Utviklingssjef Thomas Lyngbø i ILST.

Gjennom avtalen skal det samarbeides rundt følgende hovedområder:

  • Kretslagsaktivitet
  • Spilleroppfølging
  • Trenerutvikling

I et «Teknisk Hjerte» skal samarbeidet være levende og hele tiden strebe etter utvikling for spillere og trenere. Begge parter ser på samarbeidet som meget spennende og utviklende, i søken om å gi jentene like muligheter i fotball .

Jenteprosjekter, Trenerforum, Trenerkurs, Trenere samarbeider både på kretslagsaktivitet i regi av krets og Akademi-samlinger i regi av Sandviken

I tillegg har man følgende mål med avtalen:

  • Bli best på krets-toppklubb samarbeid i Norge
  • Skape ENDA bedre utviklingsmuligheter for kretsens beste spillere