Samarbeidsavtale NFF Hordaland

NFF Hordaland (NFFH) og IL Sandviken Toppfotball (ILS) fortsetter det gode samarbeidet i forbindelse med spiller- og trenerutvikling også i 2020.
NFFH og ILS ønsker å legge til rette for et tett og tydelig samarbeid slik at krets, toppklubber og lokale utviklingsklubber kan fortsette sitt gode arbeid og utfylle hverandre enda bedre. Det er et ønske om at dagens modell i enda større grad skal bidra til heving av kompetansen i utviklingsklubbene. 

– Vi er overbevist om at avtalen vil bidra til et styrket samarbeid mellom utviklingsklubber, toppklubb og krets, sier KA spillerutvikling Magnus Johansson i NFFH.

NFF sin handlingsplan sier blant annet:

  • «Kretsene har det overordnede og helhetlige ansvaret for de mest lovende spillerne i aldersgruppen 12-16 år» (s.22) og
  • «Det er behov for at det blir etablert flere regionale samarbeidsmodeller med klar rollefordeling i utviklingsarbeidet mellom toppklubb, krets og utviklingsklubb» (s10)

NFFH og ILS ønsker å følge opp målsetningene i handlingsplanen gjennom et formelt samarbeid krets-toppklubb.

Følgende mål inngår blant annet i samarbeidsavtalen:

  • At partene sammen skal påvirke og videreutvikle arbeidet med spiller- og trenerutvikling på jentesiden, herunder at ILS kan bidra systematisk inn mot dette.
  • Bli best på krets-toppklubb samarbeid i Norge.
  • Skape bedre utviklingsmuligheter for kretsens fremste spillere.

Samarbeidsområdene innen spillerutvikling gjelder innenfor Landslagsskolen, mens det for trenere innebærer faglig utvikling gjennom kretstrenerforum og trenerutdanning.

NFFH har det øverste, formelle ansvaret for gjennomføringen av Landslagsskolen, kommunikasjon med kretsens klubber, nominerings- og uttaksprosesser, sone- og kretstreninger og kamper, utviklingsmøter, klubb-besøk og oppfølging av spillere.

Både NFFH og ILS ser på samarbeidet som meget spennende og utviklende for begge parter og spesielt gunstig for spiller- og trenerutviklingen i Hordaland i årene fremover.