Samfunnsansvar

De siste 3 årene har vi igjen etablert oss i toppen av norsk fotball, med NM sølv i 2018 som høydepunktet. For at vi skal ta de neste stegene, skal vi styrke oss på alle fronter. Det være seg organisatorisk, ved å profesjonalisere klubben ytterligere, få flere samarbeidspartnere, ha stor konkurransekraft i spillerstallen, være best på spillerlogistikk og ha en tett dialog med klubber i lokalfotballen.

I Sandviken Toppfotball sin strategiplanen frem mot 2024, er det definerte hovedmål, pekt på virkemidler og tiltak for å vinne medaljer hvert år og med det oppnå spill i Champions League.

Vi går inn i denne perioden fra 2021 av med ny hovedtrener. Det gir og ny optimisme. En offensiv sportslig organisering, skal sammen med administrasjon og styret sette retningen for hovedproduktet vårt, toppserielaget.

Vår visjon, misjon og verdier er viktige for oss.

Vårt samfunnsengasjement kommer frem gjennom alle arena vi som klubb deltar i hver eneste måned, Lerøy cup som er en årlig breddecup med 230 lag, Toppfotballsamarbeid Vest som kommer 1000 vis av fotballjenter i hele fylket til gode.

  • Videreutvikle de engasjementene vi allerede er engasjert i
  • Etablere ett nytt prosjekt pr år som tar opp i seg «likemuligheter for jenter innen fotballen»
  • Få plass en egen e-sport plan innen utgangen av 2021
  • Styrke og utvikle Toppfotballsamarbeid Vest «TFSV» gjennom 10klubber og 200 årlige tiltak
  • Ha 50 klubbesøk årlig under fanen TFSV
  • Lerøy jentecup – 250 lag i turneringen pr år
  • Opprettholde god kontakt med politikerne i Bergen
  • Klubben deltar på relevante arena og arrangement som støtter oppom klubbens verdier og misjon
  • Skape økende interesse for klubben gjennom andre klubber