Samfunnsansvar

IL Sandviken Toppfotball er opptatt av og inneforstått med sin rolle som Bergen sin fotballklubb på kvinnesiden. Våre hovedmål for de neste årene er at vi skal utvikle oss innenfor alle virksomhetsområdene gjennom konkrete tiltak og bli en klubb å regne med i Toppserien. Vi skal bygge stein på stein – vi skal bygge klubb. Alt vi gjør skal vi bli bedre på hvert år, ikke bare sportslig, men hele klubben skal profesjonalisere seg. Vi ser for oss at IL Sandviken Toppfotball blir en stabil toppklubb med konkurransedyktig økonomi, gode samarbeidspartnere og stabile sportslige resultater.

Vår visjon, misjon og verdier er viktige for oss. Vårt samfunnsengasjement kommer frem gjennom alle arena vi som klubb deltar i hver eneste måned, Lerøy cup som er en årlig breddecup med 230 lag, Toppfotballsamarbeid Vest som kommer 1000vis av fotballjenter i hele fylket til gode.

 • Få opp den generelle interessen for Sandviken Toppfotball som Bergen sin fotballklubb!
 • Styrke og utvikle Toppfotballsamarbeid Vest
 • Arrangere 100 tiltak i Hordaland og Sogn & Fjordane mot spillere, idrettsledere, trenere og klubber
 • Vi deltar i nettverket «Balanse» sammen med Hordaland Idr.krets, Olympiatoppen med flere for å flere kvinner inn i idretten som trenere og ledere
 • Vi engasjerer oss lokalt i Fosterbarn saker, hvor vi jobber for at flere trenere kan bli fosterforeldre
 • Invitere gjesteklubber på hjemmekamper
 • Årlig arrangere Lerøy jentecup for 3000 jenter i alder 7-19 år
 • Delta på alle relevante arena som viser at Sandviken er Bergen sin fotballklubb
 • Samarbeid med breddeklubber i Bergen som vil noe med jentefotballen
 • Opprettholde god kontakt med politikerne i Bergen
 • Aktive ute på arrangementer og møter som omhandler idretten og idrettspolitiske saker.